Wat is IPA?

Wat is IPA?

IPA-NEDERLAND


Wat is IPA-Nederland?

IPA (International Police Association) Nederland is de Nederlandse afdeling van de IPA. Deze vereniging is op 1 januari 1950 opgericht door Arthur Troop (1914-2000), een Britse politieagent uit Lincoln. Het motto van de vereniging is servo per amikeco. Dit is Esperanto en betekent dienen door vriendschap. De ideeën van Arthur Troop werden met de oprichting van de IPA werkelijkheid: een vereniging die de sociale, culturele en beroepsmatige betrekkingen onder de leden in stand houdt. Nederland was in 1953 het eerste 'buitenland' dat zich aansloot.
Vele landen volgden spoedig daarna.

Waar staat de IPA voor?
De IPA is de grootste politievereniging ter wereld met in 2014 ruim 420.000 leden in 63 landen. 

Alle politiemensen uit democratische rechtsorden kunnen lid worden. Godsdienst, politieke overtuiging, rang, ras, geslacht spelen hierbij geen rol. De IPA vormt een bron van waardevolle contacten over de gehele wereld. De vereniging is gebaseerd op idealisme en vrijwilligheid en biedt hulp in normale- en noodsituaties. 
De IPA staat voor internationale vriendschap zonder onderscheid.

 


Organisatie
Het hoogste orgaan binnen de IPA is het Internationale Hoofdbestuur, dat gekozen wordt door de nationale afgevaardigden en uit de leden van de secties. Nieuwe nationale secties worden toegelaten na goedkeuring van de secties tijdens het jaarcongres. In Nederland, een van de ruim 60 secties, berust de coördinatie bij het Landelijk Bestuur. 
Dit wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen door vertegenwoordigers van de 24 districten. 
De meeste activiteiten van de IPA Nederland, ten behoeve van haar leden, worden verzorgd door de districtsbesturen. Aangezien de meeste leden binnen hun district wonen en/of werkzaam zijn, is het logisch dat het de districtsbesturen zijn die het dichtst bij de leden staan. In principe zijn de activiteiten van de IPA onbegrensd. In de praktijk is dit afhankelijk van zowel de districtsbesturen als de individuele leden. De Nederlandse sectie heeft ruim 6300 leden.

In Nederland kan iedereen in vaste overheidsdienst met opsporingsbevoegdheid lid worden. Dit betekent dat ook mensen werkzaam bij bijvoorbeeld de FIOD en de douane lid kunnen worden.  

Er zijn in Nederland 26 overheidsdiensten met opsporingstaken. De grootste groep bestaat echter uit politie- en marechausseemensen.
Wanneer men uit dienst treed kan men er voor kiezen om lid te blijven.

Voor Clappers & Vlieger Media is het bijzonder eervol om voor de IPA Politievereniging te kunnen werken. Voor de districten Arnhem e.o. Rotterdam e.o. en Nijmegen e.o. verzorgen wij de regionale uitgaves, ook deze komen bij de leden thuis. De oplages zijn groter dan het leden-aantal, doordat de magazines ook beschikbaar zijn op de politiebureaus, kazernes van de marechaussee en nog diverse andere kantoren van de overheid.

Meer informatie over IPA (International Police Association) vind u hier: www.ipa-nederland.nl.

Op onze downloadpagina vind u downloadlinks waaronder u de redactionele pagina’s van een aantal reeds verschenen bladen kunt inzien. 
Wegens rechten en gemaakte afspraken met onze adverteerders, plaatsen wij geen advertentie pagina’s online.